Cipais dóna suport al Document marc sobre infància

Des de Cipais, com a centre d’intervenció psicològica i psiquiatria on atenem infants, adolescents i famílies, volem donar suport al Document marc sobre la infància presentat per l’Espai Freud i que parteix de dos objectius:

  1. Fer pública la preocupació que compartim respecte a com s’està atenent als nens i nenes del S XXI.
  2.  Fer saber a la ciutadania de l’existència d’una pluralitat de formes de comprendre i d’atendre a la infància en el panorama assistencial i educatiu en l’actualitat.

A més a més, compartim plenament les preocupacions exposades al document:

– L’estat d’excessiva estimulació de la vida quotidiana dels nens, d’una banda exposats a un ideal de productivitat i per l’altra a l’excessiu us i abús de la tecnologia, tot plegat afavoreix un efecte de soledat, sobreexcitació i angoixa.

– Que la perspectiva actual estigui centrada en la proliferació de diagnòstics psiquiàtrics i de teràpies farmacològiques fonamentades en protocols i pautes generals que tenen un caire reduccionista, simplificador i uniformador.

– Que hi hagi un model imperant en les àrees sanitària, educativa i d’assumptes socials que ha portat a la medicalització de la infància i a la patologització de la vida quotidiana.

– Que en aquest model es converteixi el nen en objecte d’estudi centrat en els comportaments disruptius i en la producció escolar, desatenent així  la dimensió psíquica i social.

– La tendència a menystenir el aspectes subjectius que formen part de la infància i de la vida, negant particularment el que fa a la tristesa, l’agressivitat i les pèrdues.

– Que no s’atengui suficientment a les necessitats i a les demandes dels pares davant els fenòmens, les manifestacions i els símptomes de la infància del SXXI.

– La poca cura amb els professionals que treballen en les diverses institucions i la poca escolta de les seves dificultats quotidianes.

Esperem poder compartir experiències, coneixements i poder seguir treballant per a aconseguir paliar les necessitats. Volem ser un model de canvi i evolució dins la societat, concretament en l’àrea de salut comunitària.

Equip Clínic Cipais

Tornar a l'inici
Secured By miniOrange