Programes i activitats comunitàries

Programes comunitaris:

1. Adversitat

 • Atenció psicosocial i usos de la paraula en les situacions d’adversitat:

a) Ruptura conjugal o situacions d’alta conflictivitat a la família
b) Pèrdua del lloc de treball o conflicte en el medi laboral
c) Situació personal o familiar de malaltia o dependència
d) Risc d’exclusió i covid persistent

 • Participació al Consell de Salut de l’Eixample
 • Participació a la Taula de Salut Mental de l’Eixample
 • Participació a la Taula de Salut Comunitària: Escola de Salut i Comissió de Serveis

2. Infància, adolescència i famílies

 • Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies (SOAF):

a) Suport, orientació i atenció als infants, joves i famílies en situació de risc i/o conflicte.

b) Suport a la criança.
c) Cafè i Social Media: Servei de prevenció entorn l’ús de les pantalles adreçat a infants, joves, famílies i centres educatius

 • Participació al Projecte d’Alerta a la Petita Infància
 • Participació al Mapatge de recursos de Joves i Infància de la Taula de Salut Mental de l’Eixample
 • Participació al Grup Motor de Petita Infància de la Taula de Salut Comunitària
 • Participació a l’Observatori Català de la Família

3. Violència masclista

 • Integració psicosocial, atenció i suport psicoterapèutic en les situacions de violència i maltractament adreçat a les dones, fills i filles
 • Participació al Consell de Dones de la Ciutat

4. Autonomia personal

 • Suport psico social a l’autonomia per a persones en situació de discapacitat i dependència i els seus familiars:

a) Persones grans que han perdut la seva autonomia personal
b) Persones amb fibromiàlgia, dolor crònic, somatitzacions o covid persistent
c) Persones amb discapacitat que desitgen millorar aspectes relacionats amb la inserció social i laboral

 • Participació a la Comissió de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona

Els programes comunitaris es realitzen amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa”

Activitats comunitàries:

Organitzem activitats de forma periòdica, participant en l’agenda sociocultural de la nostra ciutat, i de l’Eixample en particular.

Activitats en curs:

Altres activitats que hem realitzat:

Si vol més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.