Programes comunitaris i activitats

Cipais duu a terme quatre programes comunitaris amb la col·laboració d’entitats públiques i privades.

Programes comunitaris:

1.Adversitat

 • Atenció psicosocial i usos de la paraula en les situacions d’adversitat:
  a) Ruptura conjugal o situacions d’alta conflictivitat a la família
  b) Pèrdua del lloc de treball o conflicte en el medi laboral
  c) Situació personal o familiar de malaltia o dependència
  d) Risc d’exclusió i covid persistent
 • Participació a la Taula de Salut Mental de l’Eixample
 • Participació a la Taula de Salut Comunitària: Escola de Salut i Comissió de Serveis

2. Infància, adolescència i famílies

3.Violència masclista

 • Integració psicosocial, atenció i suport psicoterapèutic en les situacions de violència i maltractament
 • Participació al Consell de Dones de la Ciutat

4.Autonomia personal

 • Suport psico social a l’autonomia per a persones en situació de discapacitat i dependència i els seus familiars:
  a) Persones grans que han perdut la seva autonomia personal

  b) Persones amb fibromiàlgia, dolor crònic, somatitzacions o covid persistent
 • Participem a la Comissió de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona

Activitats:

Organitzem activitats de forma periòdica, participant en l’agenda sociocultural de la nostra ciutat, i de l’Eixample en particular.

Activitats en curs:

Altres activitats que hem realitzat:

Si vol més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.