Es renova la col·laboració amb la Fundació “La Caixa”

Enguany hem tornat a renovar la col·laboració amb la Fundació “La Caixa”, amb relació al programa de Suport a les famílies en situació de conflicte i risc d’exclusió social, així com el de Suport psicològic i acompanyament per a joves tutelats i extutelats.

El programa de Suport a les famílies en situació de conflicte i risc d’exclusió social té com a objectiu proporcionar suport i atenció psicosocial especialitzada a famílies en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

La finalitat és que en finalitzar el procés psicoterapèutic, els beneficiaris (i els membres del seu entorn familiar) tinguin un millor clima familiar i, per altra banda, disposin de major seguretat i recursos, així com de competències i eines, per enfrontar-se amb major eficàcia a les situacions de conflicte i adversitat.

El programa de Suport psicològic i acompanyament per a joves tutelats i extutelats parteix d’una necessitat detectada pel nostre equip: els adolescents tutelats i ex tutelats, quan s’acosta la majoria d’edat, s’enfronten a un canvi molt important en el seu cicle vital, marcat per l’emancipació.

Aquest fet implica repercussions a tots els nivells: corporal, emocional, cognitiu, relacional. Tanmateix, es produeix la pèrdua dels referents que els acompanyen en les activitats diàries: tutors, professionals dels EAIA, CRAE, companys i companyes, etc.

L’Equip Cipais pot constatar que la incertesa d’aquesta etapa vital requereix, en determinats casos, d’un acompanyament psicològic que afavoreixi concloure l’etapa anterior i assolir la integració sociolaboral amb perspectiva de futur. Aquest fet és especialment important en joves amb patiment psíquic relacionat amb les dures experiències viscudes i que dificulten la predisposició a la inserció formativa, social i laboral.

Així doncs, ens agradaria traslladar el nostre agraïment a l’oficina Muntaner-Rosselló de “La Caixa” la confiança dipositada.

La col·laboració dels programes comunitaris anteriorment descrits es complementa amb els recursos públics i propis que obté l'entitat.
Tornar a l'inici
Secured By miniOrange