Finalitza l’edició del Programa SPAD 2018-2019 en col·laboració amb la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral

El passat mes de juny de 2018 signàvem el nou conveni de col·laboració del programa de Suport Psico social a l’Autonomia en les situacions de Dependència i Discapacitat (SPAD), amb la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral (FCPC).

El programa SPAD es realitza gràcies a la col·laboració amb L’Obra Social La Caixa.

En aquesta edició, la línia prioritària ha estat la població infanto-juvenil tant amb Paràlisi cerebral com amb altres trastorns enquadrats en les anomenades malalties neuropsiquiàtriques com: la síndrome del cromosoma X fràgil, la trisomia 21, l’esclerosi tuberosa, la síndrome de Tourette, la malaltia d’Asperger o la síndrome de Rett, entre d’altres. Tot i això, hem d’assenyalar que la detecció i atenció a infants i joves ha estat menys nombrosa del previst.

La finalitat ha estat la de donar resposta al profund malestar i angoixa que constatem en les famílies i els propis afectats que presenten una considerable desorientació i manca de perspectives de cara al futur.

L’Equip CIPAIS ha ofert el suport clínic especialitzat individual i familiar a càrrec de professionals psiquiatre, psicòleg/a, pedagoga, amb experiència en el treball interdisciplinari.

La FCPC ha realitzat activitats en l’àmbit de l’oci i l’esport inclusiu, així com el suport a les famílies a càrrec de la treballadora social i de monitors especialitzats.

Hi han participat 16 professionals de CIPAIS i 5 de la FCPC en interconsulta clínica i reunions periòdiques.

Els 229 usuaris, usuàries i llurs famílies han participat activament en construir recursos i emprar eines que els hi permetin minimitzar la seva dependència i augmentar la seva autoestima i vincle social. 

S’han realitzat activitats de sensibilització social a Centres cívics i centres escolars, a mitjans electrònics i xarxes socials.

Hem treballat en xarxa amb 21 equips assistencials sanitaris, educatius i socials amb reunions periòdiques de comentari de casos. S’han incorporat al programa 7 nous dispositius assistencials.

Agraïm la col·laboració d’agents, entitats, professionals, usuaris, usuàries i professionals que han facilitat dur a terme aquest programa.

Tornar a l'inici
Secured By miniOrange