8M El desig com a motor de canvi

L’Equip Clínic Cipais està format per un 85% de dones (8 sòcies treballadores, 1 treballadora i 7 col·laboradores).

La nostra entitat està sensibilitzada i compromesa amb els drets i la igualtat de gènere, per això incorporem la perspectiva de gènere, tant en l’orientació i l’atenció psicoterapèutica dels diferents programes, com en l’estructura i les condicions laborals.

L’any 2017 vam fer una diagnosi interna, donant lloc al Pla d’Igualtat 2017-2022, en el qual quedaven paleses les condicions d’igualtat en l’àmbit laboral pel que fa a les retribucions, condicions, etc.

Som conscients que encara queda feina per fer; hem d’avançar en les cures i la conciliació, entre altres àmbits.

Enguany estem en procés de revisió interna, apostant per la reflexió i l’actualització de l’estructura, l’organització i els objectius de la nostra entitat. Entre altres, ens proposem renovar el Pla d’Igualtat de l’entitat pel període 2023-2028.

Continuarem reflexionant, creant espais de debat i encoratjant a les persones on el desig, independentment del gènere, sigui el motor de canvi.

Iris Roch
Gerència Equip Clínic Cipais

‘Endavant!’

Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort, que l’aire és teu.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.
La terra té per a tothom
camins oberts.
Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!

Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

Joana Raspall
Poema proposat per Gabriela Leibenger,
Equip Clínic CIPAIS
Psicòloga col. 12317
Tornar a l'inici
Secured By miniOrange