Assistim a l’acte de celebració del Dia Internacional de les Famílies

El passat dimarts 15 de maig es va celebrar el Dia Internacional de les Famílies. Eduard Tàpias i Iris Roch van assistir a la celebració de l’acte organitzat per la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La taula rodona estava formada per Francesc Iglesies, Secretari d’Afers Socials i Famílies, Roser Galí, Directora General de Famílies, Marta Vilalta, Directora General de Joventut, Cesc Poch, Director de l’Agència Catalana de Joventut, Georgina Oliva, Directora General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), Agnès Russiñol, Directora de l’Agència Catalana d’Acolliment i Adopció i Bernat Valls, Director d’Acció Cívica i Comunitària.

L’objectiu de la celebració d’enguany va ser posar en relleu el lleure familiar, entenent el lleure com un dret i no un privilegi.

En primer lloc, vam tenir l’ocasió de conèixer els diferents programes dirigits des de joventut, com són “Vacances en família” o “L’estiu és teu”. Aquestes fòrmules han estat tot un èxit, augmentant el nombre de participants signitivament en els últims anys (9143 famílies participants a Vacances en Família 2017). S’ha apostat per l’inclusió dels avis i àvies en els espais de lleure familiars.

Posteriorment vam reflexionar en l’àmbit de la infància i adolescència. La DGAIA té la responsabilitat de crear polítiques orientada als menors, un dels seus objectius principals és enfortir l’empoderament familiar perquè els nens i nenes tornin al seu nucli familiar, entenent que la mesura de separació ha de ser conjuntural. A Cipais treballem des de l’any 2010 en el programa d’atenció a menors i famílies derivats pels equips EAIA amb la finalitat de treballar i millorar l’entorn familiar dels menors que conviuen amb els seus progenitors o amb familiars acollidors, des de llavors hem atès a més de 260 usuaris i usuàries.

A continuació ens van convidar a pensar què entenem per benestar de les famílies, tenint en compte tres factors: les criances alternatives, trencar els cànons (el que val per una família, no val per una altra) i per últim com fer participar a totes les famílies. Per últim, es va transmetre la intenció de treballar per a potenciar les polítiques de prevenció.

La següent intervenció va donar lloc a parlar de l’acolliment i l’adopció, defensant el fet de ser capaços de crear una cultura de l’acolliment i també es va referir l’objectiu de donar el màxim de suport a les famílies d’acollida i no posar pals a les rodes per temes burocràtics.

Des d’acció cívica i comunitària es va parlar del voluntariat, de la importància de la formació i atenció a les associacions que tenen persones voluntàries. D’altra banda, pel que fa a la intervenció comunitària es va comentar que es treballa en els plans de desenvolupament comunitari, familiar, de civisme, de convivència i d’integració. En els últims anys es treballa en projectes temàtics sobre la prevenció a l’assetjament. L’any 2017 es compatibilitza 15.000 activitats on hi han participat 30.000 persones. Aquesta àrea gestiona 40 equipaments: espais cívics, ludoteques i casals de gent gran. Es fomenta la interrelació generacional, intenció que ens recorda al primer punt, el fet d’incloure a persones grans amb joves.

L’última intervenció, Roser Galí va iniciar amb la següent frase que ens va agradar molt: “tota família és bona, si el vincle és bo” i va explicar en què consistirà el pla de famílies que es portarà a terme. Entenem que totes les persones podem passar per una situació adversa que pot situar-nos en una posició més vulnerable, així doncs parlarem de capes de necessitat.

  • En primer lloc les necessitats bàsiques: ocupació, formació i habitatge. En aquest punt també hi entra la mobilitat, la gestió del desplaçament i l’envelliment.
  • En segon lloc el vincle emocional i afectiu. Per això s’han creat els Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies.
  • En tercer lloc la prevenció i suport a les famílies amb necessitats especials. Es volen incrementar els ajuts en salut mental, addiccions, violència intrafamiliar i perspectiva cultural.
  • En quart lloc els usos del temps. El temps de lleure, productiu i reproductiu. Fomentar l’equilibri, la corresponsabilitat i la igualtat.

Va ser un acte molt interessant on es vam poder reflexionar conjuntament sobre el futur de les famílies a la nostra societat, endavant!

Iris Roch
Comunicació Equip Clínic Cipais

Tornar a l'inici
Secured By miniOrange