Presentació Taula de Salut Mental al Consell de Salut de l’Eixample

El passat dia 30 de novembre d’enguany es va celebrar el Consell de Salut a la sala de Plens de la seu del Districte C/ Aragó, 311.

Els Consells de Salut dels Districtes són òrgans municipals on participen les institucions de Salut de l’Eixample (els ambulatoris, hospitals…), les associacions de veïns i veïnes i altres institucions i entitats del districte. Tenen com a objectiu la participació i coordinació entre les institucions, les entitats i l’Ajuntament, afavorint la implicació dels ciutadans en les polítiques de salut de la comunitat.

L’Entitat Cipais està representada per l’Eduard Tapias, Coordinació Clínica de l’equip, que forma part i participa activament des dels inicis del Consell de Salut de l’Eixample.

Aquest cop, a més, l’Ajuntament ens va convidar a intervenir en el punt de l’ordre del dia “Informació de seguiment de la Taula de Salut Mental de l’Eixample”.

Cipais participa com a entitat del Districte en el Nucli Impulsor de la Taula de Salut Mental de l’Eixample, des del seu inici a principi de 2021, a través de mi mateixa, Margarita Garcia, psicòloga de l’equip. De manera que hem pogut col·laborar en el diagnòstic de les necessitats de salut mental del districte, en l’elaboració de l’Informe i en les propostes d’accions concretes per abordar aquestes necessitats detectades.

També estem representats a través d’Iris Roch, en una de les dues Comissions de Treball, elaborant el Mapatge de Recursos d’Infància i Família.

La informació sobre les TSM del passat dia 30 de novembre en el Consell de Salut va ser compartida entre Spora Sinergies -que va explicar les qüestions organitzatives de la Taula- i la meva breu intervenció per transmetre com viuen les entitats la seva participació en les TSM.

Va ser una bona ocasió per destacar l’oportunitat que suposa la TSM per fer més treball en xarxa. Donar a conèixer recursos entre les diferents institucions permet complementar millor el servei que ofereix el districte. I ben segur que hi haurà ocasió en el futur de dissenyar alguna proposta conjuntament, unint esforços per la Salut Mental dels veïns del districte.

Margarita Garcia
Membre Nucli Impulsor de la Taula de Salut Mental de l’Eixample
Psicòloga . Equip Clínic Cipais

Tornar a l'inici
Secured By miniOrange