Publicació de la Memòria 2019 de l’entitat

L’objecte social de CIPAIS és fer accessible a la població una modalitat de consultes, processos personals i activitats, basades en l’escolta i en els usos de la paraula, complementaris a l’atenció pública i que sovint són fora de l’abast per qüestions culturals, socials i, en molts casos, per motius econòmics.

CIPAIS treballa en coordinació amb entitats, agents i serveis públics i privats de l’àmbit social i de salut del territori, amb l’objectiu d’integrar als usuaris i usuàries en recursos comunitaris existents i detectar les noves necessitats socials i comunitàries.

L’any 2019 es van atendre individualment a 549 persones, de les quals 328 han estat usuaris i usuàries nous i 221 d’anys anteriors.

Es van realitzar 10 grups amb la col·laboració de serveis de salut, així com dispositius i entitats socials.

En total s’han realitzat 7525 intervencions individuals i 101 intervencions grupals.

S’ha donat continuïtat als programes i activitats comunitàries:

  • Atenció i suport psicosocial en situacions d’adversitat
  • Atenció i suport psicosocial a la infància, adolescència i famílies
  • Atenció i suport psicosocial en situacions de violència masclista
  • Atenció i suport psicosocial a la gent gran
  • Atenció i suport psicosocial en les situacions de discapacitat i dependència
  • Atenció i suport psicosocial de les persones amb malalties cròniques i emergents

Per a nosaltres és molt important la tasca comunitària, per això hem seguit treballant amb professionals dels Centres d’Atenció Primària (CAP), la Xarxa Pública de Salut Mental (CSMA), Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centres de Serveis Socials, EAIA, de l’EAL, Espais de Gent Gran, EAPs, Centres escolars, referents de casos, etc. Hem celebrat la 4a edició del programa Prescriure paraules de reunions clíniques als CAPs.

Hem participat en activitats de sensibilització comunitària en col·laboració d’agents, entitats i serveis del territori: Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, l’Acte Central del Consell de Dones amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, Escola de Salut de la Nova Esquerra Eixample. Alhora també participem en xarxes tècniques comunitàries: Comissió de Serveis de la Nova Esquerra Eixample, Xarxa tècnica PAPI, Consell de Salut, Consell de Dones de la Ciutat i la Xarxa de Prevenció sobre ús de les TIC.

S’han finalitzat les activitats del programa SPAD 2018-2019 (Suport Psico Social a l’Autonomia per a persones en situació de Discapacitat), en col·laboració amb la Fundació Catalana de Paràlisi Cerebral i s’ha iniciat la col·laboració amb el Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Sant Rafael per l’edició SPAD 2019-2020.

Agraïm la col·laboració de les entitats cíviques i socials, equips professionals, també de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i de l’Obra Social La Caixa per donar suport als nostres programes.

PER A MÉS INFORMACIÓ: MEMÒRIA ANUAL 2019 DE CIPAIS

Tornar a l'inici
Secured By miniOrange